Валежи и градушки в първите 10 дни на юли, после - сухо и горещо

В началото на юли агрометеорологичните условия ще се определят от горещо време, с екстремно високи максимални температури, на места до 39-40оС. Тези стойности ще имат неблагоприятно въздействие върху цъфтежа и оплождането при зеленчуковите култури (домати, пипер, краставици, тиквички и др.), върху фертилността на полена при слънчогледа и ранните хибриди царевица.

След високите температури през първите дни от месеца се прогнозира съществена промяна в агрометеорологичните условия. През повечето дни от първото десетдневие на юли те ще се определят от неустойчиво време и средноденонощни температури близки до климатичните норми. През този период се очакват значителни валежи, които ще възпрепятстват жътвата на пшеницата, особено в Североизточна България, където наднормените юнски валежи (Русе – 137 l/m?, Разград – 128 l/m?, Силистра - 179 l/m?, Добрич – 137 l/m?, Шабла – 150 l/m?) преовлажниха, а на места наводниха пшеничните посеви.

В началото на месеца се прогнозират условия за градушки и повишен риск за разпиляване на узрялата зърнена реколта.

През първото десетдневие на юли вегетацията на пролетните култури в по-голямата част от страната, с изключение на крайните западни и южни райони, ще протича при наличие на добри и много добри влагозапаси в 50 и 100сm почвен слой - над 80% от ППВ. През десетдневието при царевицата, в зависимост от ранозрелостта й, ще протичат различни фази: листообразуване, изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване при по-ранните царевични хибриди. При слънчогледа ще се наблюдава масово фаза цъфтеж, при памука – бутонизация, при фасула и соята - образуване на бобове.

През второто и третото десетдневие на юли агрометеорологичните условия ще се определят от топло, а в края на месеца – от сухо и горещо време. Прогнозираните наднормени топлинни условия през втората половина на юли ще доведат да скъсяване на междуфазните периоди в развитието на пролетните култури. През третото десетдневие част от ранните хибриди царевица ще встъпят във фаза млечна зрелост. При слънчогледа ще протича наливане на семената. В края на месеца на места в Дунавската равнина (агростанциите Новачене, Павликени) при засетите в агротехнически срок посеви със слънчоглед ще се наблюдава начало на фаза узряване.

Метеорологичните условия през третото десетдневие на юли ще ограничават развитието на редица гъбни болести, с изключение на брашнестите мани по овошките, зеленчуковите култури и лозата.

През юли сериозна опасност за овощните култури ще представлява второто поколение плодови червеи, за лозата - гъсениците от второто поколение на шарения гроздов молец. През месеца растителнозащитните пръскания срещу болестите и вредителите трябва да се провеждат през по-хладните часове на деня.

Източник:
bgfermer.bg
 

Абониране